ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท 2562 และแนวทางปัจจุบันในการหาฤกษ์

ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2562 ทำบุญบริษัท ทำบุญออฟฟิศ

การหาฤกษ์ทำบุญบ้านใหม่นั้น สำคัญแค่ไหน คนไทยเน้นให้ความสำคัญกับฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นอย่างมาก อันเนื่องจากการหาฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่นั้น เป็นเหมือนการนำฤกษ์นำชัย เสริมสิริมงคลมาให้แก่ที่อยู่อาศัย รวมถึงเจ้าของที่อยู่อาศัย ความหมายของฤกษ์ คือ คราวหรือเวลาที่เหมาะสมอันเป็นมงคล ตามตำราแล้วฤกษ์ทั้งหมดนั้น ประกอบไปด้วย 9 ฤกษ์ที่สำคัญ

ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อาหารทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท พิธีสงฆ์

ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อาหารทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท พิธีสงฆ์

1.ทลิทโทฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ราบรื่น เหมาะแก่การที่จะแต่งงานหรือหมั้นหมายราบรื่นไร้อุปสรรค

2.มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะแก่งานการมงคล ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท ทำบุญออฟฟิศ เปิดห้างร้าน เปิดกิจการใหม่หรืออาคารต่างๆ เป็นต้น

3.โจโรฤกษ์ ทั่วไปถือว่าเป็นฤกษ์ที่ไม่ค่อยเป็นมงคลสักเท่าไหร โจโรฤกษ์ นี้เป็นฤกษ์ที่ ช่วงชิง แข่งขัน การเอาชนะ หรือผลประโยชน์ต่างๆ ในเรื่องการทำงานหรือธุรกิจ

4.ภูมิปาโลฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ดีเหมาะแก่การ ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ทุกๆงานมงคล ภูมิปาโลฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่จัดงานได้สารพัดทำอะไรจะไม่ติดขัด ราบรื่น

5.เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ เหมาะแก่การค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการค้าขายระหว่างประเทศ หรือการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การคุยหรือการเจรจาตกลงต่างๆจะราบรื่น

6.เทวีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ดีเหมาะแก่การสนทนา การสู่ขอ ชื่อเสียง โชคลาภ และความสมปรารถนา

7.เพชฌฆาตฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า เป็นฤกษ์เพชฌฆาตประหารผู้ต้องหา ซึ่งที่จริงแล้วไม่เกี่ยวข้องกับประหารแต่อย่างใด แท้ที่จริง เพชฌฆาตฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ดี เหมาะแก่การทำบุญเช่นกัน เพื่อให้พ้นผ่านอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้น งานตัดสินคดีความ บวชเรียน หรือ การนั่งสมาธิภาวนา

8.ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่มีความมั่งคั่งยิ่งใหญ่  แสดงให้เห็นถึงอำนาจลาภยศ เป็นราชาของฤกษ์ทั้งปวง ราชาฤกษ์เป็นฤกษ์ที่ดี เหมาะแก่ผู้ที่แสวงหาบารมี และทำการสิ่งที่ใหญ่โต จะประสบความสำเร็จเร็วพลัน

9.สมโณฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่บ่งบอกถึงความสงบสุข เหมาะแก่ งานบุญ งานบวช การทำขวัญนาค หล่อพระหรือ การทำขวัญ แสดงให้เห็นถึงการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

แต่ละฤกษ์นี้จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามฤกษ์ คนไทยแต่โบราณมักให้ความสำคัญกับการดูฤกษ์งามยามดีเป็นอย่างมาก

ทำบุญบ้าน ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

การทำบุญบ้าน ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวพุทธ ที่มีกันมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะงานเล็ก งานใหญ่ ก็ขึ้นอยู่ตามกำลังศรัทธาของเจ้าบ้านนั้นๆด้วย และสิ่งที่คนทั่วไปมักจะใช้สำหรับการขึ้นบ้านใหม่นั้น คือ ฤกษ์ทำบุญที่ดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การเข้าพักอาศัย เมื่อได้ฤกษ์งามยามดีแล้ว เจ้าบ้านก็จะอัญเชิญ พระพุทธรูปประจำบ้านมาประดิษฐาน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข รวมถึงนิมนต์พระสงฆ์ มาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ตามฤกษ์ ที่ได้จัดหาไว้ตั้งแต่แรก เพื่อขอพร ให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีสิ่งใดมาแผ้วพาน มาดูฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 2562 กันเลย

ฤกษ์ทำบุญบ้าน มกราคม 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน มกราคม 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน กุมภาพันธ์ 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน กุมภาพันธ์ 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน มีนาคม 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน มีนาคม 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน เมษายน 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน เมษายน 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน พฤษภาคม 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน พฤษภาคม 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน มิถุนายน 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน มิถุนายน 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน กรกฎาคม 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน กรกฎาคม 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน สิงหาคม 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน สิงหาคม 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน กันยายน 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน กันยายน 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน ตุลาคม 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน ตุลาคม 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน พฤศจิกายน 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน พฤศจิกายน 2562


ฤกษ์ทำบุญบ้าน ธันวาคม 2562

ฤกษ์ทำบุญบ้าน ธันวาคม 2562

ทำบุญบ้านในปัจจุบันมีแนวทางการหาฤกษ์ที่ดีอย่างไร

ตามความเชื่อและความศรัทธาว่าการหาฤกษ์ทำบุญบ้านส่วนหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจของผู้ที่อยู่อาศัยเราจึงต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่อน่างไรก็ตามบางคนเชื่อว่าวันดีคือวันใดๆก็ตามที่มีความสะดวก ราบรื่น โดยไม่มีเหตุผลมารองรับ ดังนั้นจึงใช้ฤกษ์สะดวกเอาตามใจชอบสำหรับการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์สะดวกนั้นดีอย่างไร บางคนเชื่อว่าฤกษ์สะดวกทำอะไรก็ดี ทำอย่างไรก็จะสะดวก ราบรื่น ไม่ติดขัด เพราะหากยึดติดตามฤกษ์ปกติตามตำรามากเกินไป อาจจะทำให้ติดขัดตั้งแต่การดูฤกษ์แล้ว เพราะหากหาฤกษ์ที่ดีได้แต่ไม่สะดวก เช่น เจ้าของหรือญาติผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่เราเคารพนับถือไม่สะดวกในวันนั้นๆหรือไม่สะดวกพร้อมกัน ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถหาฤกษ์ทำบุญได้เลย หรือ ทำได้แต่คนที่เราต้องการให้มาร่วมงานไม่สามารถมาได้ครบจึงอาจทำให้รู้สึกติดขัด หรือรู้สึกมีอะไรขาดหายไป ในปัจจุบันนี้พบว่าคนทั่วไป มีแนวโน้มจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามฤกษ์สะดวกมากขึ้น ฤกษ์สะดวกคือ ฤกษ์ที่เจ้าของบ้าน ครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ และแขกอันเป็นที่รักสะดวกพร้อมๆกัน พระคุณเจ้าที่เคารพนับถือว่างจากกิจอื่นๆสะดวกรับนิมนต์มาทำศาสนพิธีให้ที่บ้าน และที่อยู่อาศัยจัดและตกแต่งเสร็จพร้อมสำหรับการต้อนรับการทำบุญบ้าน ดังนั้นการหาฤกษ์ทำบุญบ้านนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤกษ์ตามตำราหรือการทำพิธีโดยตรง ส่วนนึงจะขึ้นอยู่กับความสะดวกดังที่กล่าวมา เพราะสิ่งที่สำคัญของการทำบุญบ้านคือ ทำด้วยใจยินดี ทั้งก่อนทำบุญ ระหว่างทำ และ หลังทำบุญ

ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อาหารทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท พิธีสงฆ์

ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อาหารทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท พิธีสงฆ์

อย่าลืมว่า ทำบุญแล้วต้องสบายใจมีความสุขไปกับการทำบุญ มีความสุขใจร่วมกันไปกับครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ ลูกหลาน ญาติพี่น้องกัลยาณมิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือใครที่เรารักและอยากให้มาร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล อีกทั้งมาร่วมยินดีในความสำเร็จในการขึ้นบ้านใหม่ของเรา ชวนกันมาทำบุญเถอะ ทำบุญแล้วสบายใจสุขใจตลอดปี สนใจจัดงานทำบุญบ้านอ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

shares

Contact to us