background
ทำไมลูกค้าจึงเลือกเรา

เราเป็นการรวมทีมของผู้บริหารมืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการอาหารและจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เรารวบรวมความต้องการทางด้านรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ทั้งหมดไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นรับจัดบุฟเฟ่ต์ จัดโต๊ะจีน จัดค็อกเทล ส่อาหารกล่องปิดผนึก คอฟฟี่เบรก สำหรับทุกงานที่ต้องการอาหาร

โครงสร้างองค์กร
• ได้มาตรฐาน GMP โดยกระทรวงสาธารณสุข
• ด้วยเงินลงทุนจดทะเบียนสูง และการลงทุนโครงสร้างโรงงานมาตรฐาน การจัดเลี้ยง รวมกว่า 3 ไร่ ถูกออกแบบและก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน โรงงานผลิตอาหารชั้นนํา
• มีระบบบําบัดน้ำเสียระดับอุตสาหกรรมเป็นของตัวเองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ระบบภายใน
• ด้วยระบบเทคโนโลยีล่าสุด Cloud Computing เป็นตัวจัดการข้อมูลในระบบภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงการจัดการภายในทุกแผนกเข้าด้วยกัน จึงรวดเร็ว แม่นยําและมีประสิทธิภาพ ทําให้ไม่มีวัตถุดิบตกค้างข้ามคืนถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอน

อาหาร & วัตถุดิบ
• วัตถุดิบรับจากผู้ผลิตโดยตรง ฟารม์โรงเรือนระบบปิดได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ อาหารทะเลรับจากเรือโดยตรงและเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิทันที ปราศจากการใช้สารเคมีในการเก็บรักษา จึงสดใหม่ทุกวัน
• แผนกเตรียมอาหารของเราเป็นห้องระบบปิด และควบคุมอุณหภูมิตํ่ากว่า 25 `c เพื่อควบคุมความสดใหม่ของวัตถุดิบ
• ห้องเย็นเก็บรักษาวัตถุดิบควบคมุอณุหภูมิ 4 – 22 `c ได้มาตรฐานระดับ คลังสินค้าชั้นนำ
• อาหารของเราไม่ใส่วัตถุกันเสีย ปรุงสดใหม่ทีละเมนู ด้วยเครื่องปรุงสูตรพิเศษที่เราพัฒนาขึ้นเอง โดยเชฟระดับภัตตาคารชั้นนำ ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

background
อาหารและน้ำดื่มของเรา

อาหารผลิตที่ครัวกลางจากโรงงานของเรา (ระบบปิด) ทำให้ควบคุมคุณภาพได้ดี มีการพัฒนารสชาติให้คงที่โดยเชฟฝีมือเยี่ยม น้ำดื่มผ่านระบบ RO (คุณภาพเดียวกับน้ำดื่มในโรงพยาบาล)
ภายในโรงงานของเราแบ่งสัดส่วนพื้นที่การผลิตชัดเจนถูกสุขอนามัย มีระบบกำจัดแมลง และการตรวจสอบอยู่เสมอ มั่นใจได้ในความปลอดภัย

เลือกดูบริการของเรา
เลือกดูบริการของเรา

ระบบการขนส่ง
• รถขนส่งทุกคันเป็นระบบปิดทึบป้องกันแสงแดด ฝุ่น ควัน มลพิษในอากาศ ได้มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัยในการลําเลียง โดยมีรถขนส่งทั้งแบบ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และแบบอุณหภูมิปกติ

การอบรม
การอบรมพัฒนาบุคลากรให้ชำนาญและการบริการที่เป็นเลิศ ตามมาตรฐาน ของเรา โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแบ่งฝึกอบรมแยกแต่ละแผนกให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองจนเกิดความรัก ในงานของตน มีความรู้ความเข้าใจในงานดั่งผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ทำไมเราถึงราคาถูก
• เรามีโรงงานและรถขนส่งเป็นของเราเอง รวมถึงลงทุนอุปกรณ์โต๊ะและเก้าอี้จํานวนมากเป็นของเราเอง และเราทําการตลาดทางออนไลน์ ดังนั้นเราจึงไม่มีต้นทุนค่าเช่าใดๆ
• ระบบและทีมงานของเรา มีประสิทธิภาพในการจัดการที่สูงจึงทําให้ต้นทุนการผลิตเราตํ่า
• จํานวนงานต่อวันมีปริมาณมากต้นทุนเฉลี่ยของวัตถุดิบจึงทําให้ได้ในราคาตํ่า
• เราอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้บริการของเรา เราจึงเสนอขายในราคาถูกที่สุด เท่าที่เราจะทําได้

background
ตัวอย่างการจัดงาน

ตัวอย่างผลงานและลูกค้าของเรา

« 1 ของ 5 »
ดูข้อมูลโปรโมชั่น
ดูข้อมูลโปรโมชั่น
shares

Contact to us